Svetelné 3D písmo a  svetelný box pre Chemolak, Šamorín

Výroba  a montáž nesvetelného 3D písma a svetelného boxu Chemolak