Fiesta

Výroba a montáž svetelného boxu pre Fiesta, Komárno 2013