La Cava Barcelona

Bratislava, 2013

Výroba a montáž obojstrannej svetelnej reklamy pre kaviareň La Cava Barcelona v Bratislave.