Reštika

3D svetelné logo pre reštauráciu Reštika v Bratislava – Dlhé diely.