Speedline

Svetelný reklamný totem pre Speed line Štúrovo - 2012