Svetelné 3D písmo pre Gate

Výroba a montáž interiérovej svetelnej 3D reklamy pre spoločnosť Gate a ich novo vzniknutú pobočku na Prahe 3 – Europark.