Technické centrum Krupina

Montáž svetelného boxu na fasádu Technického centra v Krupine