Wertheim - Trezory

Kombinácia podsvieteného 3D písma so svetelným písmom - Wertheim - 2012