Záložňa Garant

Výroba a montáž atypickej 3D svetelnej reklamy