Nová firma Ravafol - rekonštrukcia

Banská Štiavnica - 5. 1. 2011

Po úspešnom raste firmy prišiel čas, keď sme boli nútení dokúpiť ďalšie priestory a rozšíriť produkciu svetelných reklám o plochu 1600 m2.