GUINNESS

2012

Výroba imidžových reklám pre Guinness.