Koval systems

Beluša - Február 2011

Výroba novej svetelnej reklamy so svetelným zdrojom LED diody.