Nemocničná, a.s.

Malacky od roku 2008 až dodnes

RAVAFOL s.r.o. pre Nemocničná a.s. Malacky realizoval a ďalej realizuje v celej SK vývoj, výrobu, montáž a servis všetkých svetelných reklám.