Podporujeme

Pokiaľ nám ostane nejaké to € navyše, tak ho radi dáme deťom :)

Základná škola I., Školská 10, Krupina

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica