Software

Súčasťou každého LED Displeja ovládaného cez počítač je špeciálny software na mieru

RGB MonoStudio je program ktorý bol navrhnutý na ovládanie monochromatických displejov.Hlavnou funkciou programu je vytvárať textové alebo obrázkové animácie prostredníctvom širokej škály grafických efektov a prechodov.

Program umožňuje vytvárať animácie s použitím dostupných informácií ako sú dátum, čas a teplota. Pre maximálne pohodlie a prehľad RGB MonoStudio generuje náhľady vytvorených animácií, vďaka čomu je možné vytvárať projekty bez nutnosti niekoľkonásobného testovania prostredníctvom LED panelu. Program obsahuje sadu nastavení, ktoré je potrebné nakonfigurovať pre správne zobrazenie animácie na LED displeji. Je potrebné nastaviť veľkosť displeja, stupeň jasu (4 úrovne), nastaviť zobrazovaný obsah a animácie. Program je veľmi intuitívny a dokáže pracovať s všetkými bežnými formátmi ako sú JPG a BMP. Na tvorbu animácií môžete využiť aj externý software, ako napríklad Adobe Flash a následne importovať do programu RGB MonoStudio ktorý vygeneruje JPEG sekvencie a vytvorí z nich animáciu.

Hlavné funkcie programu:

 • vytváranie a upravovanie projektov rozdelených do spotov (animácií) pre uľahčenie vykonávania neskorších zmien
 • možnosť nastavenia jasu LED displeja v závislosti od dní v týždni alebo napríklad podľa ročných období...
 • veľmi jednoduché vytváranie textu a grafických animácií
 • importovanie a spracovanie animácií vytvorených v iných programoch
 • rôzne druhy prechodov: automatické (cyklicky sa meniace), manuálne (zmena animácie na základe príkazu) a 24-hodinové (zmena animácie LED displeja podľa vopred nastaveného času)
 • možnosť vytvárať animácie pomocou 12 veľmi efektných predefinovaných prechodov s možnosťou náhľadu výslednej animácie
 • pridávanie špeciálnych sekvencií do animácie, ktoré zobrazujú parametre ako sú napríklad čas, dátum a teplota (možnosť nastavenia polohy informácií na displeji, veľkosť písma, a pozadie)
 • cena programu je zahrnutá v cene daného LED displeja

Program RGB LedPlayer je navrhnutý tak aby spolupracoval s farebnými LED video obrazovkami.

Program zobrazuje na LED displeji animácie vytvorené v programoch ako sú: Adobe Flash, Adobe Premiere atď... Prehrávanie prebieha s plnou podporou Windows media player, Quick time, Media flash player. Program podporuje nasledovné formáty: *.avi, *.mpg, *.swf, *.bmp, atď....

Ďalšie funkcie programu:

 • nastavenie jasu na každú hodinu individuálne
 • automatické prehrávanie animácie pri spustení programu
 • automatické spustenie Windows media player s predvoleným playlistom
 • Vďaka týmto funkciám je možné nastaviť automatické funkcie programu tak aby zanikla nutnosť ďalšieho ovládania a všetok obsah sa prehráva automaticky.

RGB ColorStudio je nástroj určený na komunikáciu s grafickými farebnými LED displejmi. Základnými funkciami programu je vytváranie a editovanie animácií tak ako aj samotná komunikácie s LED displejmi.

Hlavné funkcie programu:

 • vytváranie a upravovanie projektov rozdelených do spotov (animácií) pre uľahčenie vykonávania neskorších zmien
 • možnosť nastavenia jasu LED displeja v závislosti od dní v týždni alebo napríklad podľa ročných období...
 • veľmi jednoduché vytváranie textu a grafických animácií
 • importovanie a spracovanie animácií vytvorených v iných programoch
 • rôzne druhy prechodov: automatické (cyklicky sa meniace), manuálne (zmena animácie na základe príkazu) a 24-hodinové (zmena animácie LED displeja podľa vopred nastaveného času)
 • možnosť vytvárať animácie pomocou 12 veľmi efektných predefinovaných prechodov s možnosťou náhľadu výslednej animácie
 • pridávanie špeciálnych sekvencií do animácie, ktoré zobrazujú parametre ako sú napríklad čas, dátum a teplota (možnosť nastavenia polohy informácií na displeji, veľkosť písma, a pozadie)
 • cena programu je zahrnutá v cene daného LED displeja

Správa displejov:

 • mazanie, výmena, zmena poradia animácií zobrazovaných na displeji
 • zmena typu implementovaných projektov
 • nastavenie aktuálneho času a dátumu
 • ovládanie viacerých displejov naraz

Doplnkové funkcie programu:

 • pridávanie obrázkov s predvolenou farbou zobrazovanou ako transparentný kanál
 • vykonávanie zmien v jednotlivých obrázkoch, vo vybranej skupine obrázkov, alebo vo všetkých obrázkoch naraz
 • vytvorenie novej animácie pomocou staršej animácie alebo z vybraných obrázkov
 • nastavenie ľubovoľného časovania jednotlivých obrázkov
 • nastavenie korekcie gamma, jasu a kontrastu
 • vytváranie vlastných grafických filtrov

Softvér pre priemyselné LED obrazovky:

V prípade komplexnejšieho industriálneho riešenia je možné zostaviť softvér na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

RGB Pylon softvér bol navrhnutý pre nastavovanie cien rôznych druhov produktov (predovšetkým pre využitie na čerpacích staniciach). Program umožňuje meniť cenu šiestich produktov, pričom jedna cena môže byť zostavená maximálne zo šiestich číslic a jednej čiarky. Cena sa zobrazuje na obidvoch stranách pylónu. Úroveň jasu displeja je možné nastaviť manuálne (priamo v programe) alebo môže byť nastavený automaticky podľa momentálnych svetelných podmienok (za pomoci integrovaného senzoru intenzity svetla).

Neviete aká reklama bude pre Vás najvhodnejšia?

Moje meno je Michal Lipjanský a práve pre takéto situácie sa nachádzam na telefónom čísle  421 911 832 980, kde Vám poradím okamžite. 

Samozrejme môžete využiť aj elektronickú poštu lipjansky@vyrobasvetelnejreklamy.sk kde mi môžete zaslať Vašu požiadavku modelu, rozmerom, miestom montáže a termínom dodania. 

Následne Vám zašleme najlepšiu cenovú ponuku.
.

Napíšte nám

Meno/názov:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Odkaz: