Software pre LED obrazovky a displeje

Software pre LED obrazovky a displeje - súčasťou každého LED Displeja ovládaného cez počítač je špeciálny software na mieru

LED Center M

LEDCenterM v552 je program ktorý bol navrhnutý na ovládanie monochromatických farebných displejov. Hlavnou funkciou programu je vytvárať textové alebo obrázkové animácie prostredníctvom širokej škály grafických efektov a prechodov.

Program umožňuje vytvárať animácie s použitím dostupných informácií ako sú dátum, čas a teplota. Pre maximálne pohodlie a prehľad LEDCenterM generuje náhľady vytvorených animácií, vďaka čomu je možné vytvárať projekty bez nutnosti niekoľkonásobného testovania prostredníctvom LED panelu. Program obsahuje sadu nastavení, ktoré je potrebné nakonfigurovať pre správne zobrazenie animácie na LED displeji. Je potrebné nastaviť veľkosť displeja, stupeň jasu, nastaviť zobrazovaný obsah a animácie. Program je veľmi intuitívny a dokáže pracovať s všetkými bežnými formátmi ako sú JPG a BMP. Na tvorbu animácií môžete využiť aj externý software, ako napríklad Adobe Flash a následne importovať do programu.

Hlavné funkcie programu:

 • vytváranie a upravovanie projektov rozdelených do spotov (animácií) pre uľahčenie vykonávania neskorších zmien
 • možnosť nastavenia jasu LED displeja v závislosti od dní v týždni alebo napríklad podľa ročných období…
 • veľmi jednoduché vytváranie textu a grafických animácií
 • importovanie a spracovanie animácií vytvorených v iných programoch
 • rôzne druhy prechodov: automatické (cyklicky sa meniace), manuálne (zmena animácie na základe príkazu) a 24-hodinové (zmena animácie LED displeja podľa vopred nastaveného času)
 • možnosť vytvárať animácie pomocou veľmi efektných preddefinovaných prechodov s možnosťou náhľadu výslednej animácie
 • pridávanie špeciálnych sekvencií do animácie, ktoré zobrazujú parametre ako sú napríklad čas, dátum a teplota (možnosť nastavenia polohy informácií na displeji, veľkosť písma, a pozadie)
 • cena programu je zahrnutá v cene daného LED displeja

HDPlayer

HDPlayer je nástroj určený na komunikáciu s grafickými farebnými LED displejmi. Základnými funkciami programu je vytváranie a editovanie animácií tak ako aj samotná komunikácie s LED displejmi.

Hlavné funkcie programu:

 • vytváranie a upravovanie projektov rozdelených do spotov (animácií) pre uľahčenie vykonávania neskorších zmien
 • možnosť nastavenia jasu LED displeja v závislosti od dní v týždni alebo napríklad podľa ročných období…
 • veľmi jednoduché vytváranie textu a grafických animácií
 • importovanie a spracovanie animácií vytvorených v iných programoch
 • rôzne druhy prechodov: automatické (cyklicky sa meniace), manuálne (zmena animácie na základe príkazu) a 24-hodinové (zmena animácie LED displeja podľa vopred nastaveného času)
 • možnosť vytvárať animácie pomocou veľmi efektných preddefinovaných prechodov s možnosťou náhľadu výslednej animácie
 • pridávanie špeciálnych sekvencií do animácie, ktoré zobrazujú parametre ako sú napríklad čas, dátum a teplota (možnosť nastavenia polohy informácií na displeji, veľkosť písma, a pozadie)
 • cena programu je zahrnutá v cene daného LED displeja

Správa displejov:

 • mazanie, výmena, zmena poradia animácií zobrazovaných na displeji
 • zmena typu implementovaných projektov
 • nastavenie aktuálneho času a dátumu
 • ovládanie viacerých displejov naraz

HD2020

HD2020 v1.1.0.2 je program ktorý bol navrhnutý na ovládanie monochromatických farebných displejov. Hlavnou funkciou programu je vytvárať textové alebo obrázkové animácie prostredníctvom širokej škály grafických efektov a prechodov.

Program umožňuje vytvárať animácie s použitím dostupných informácií ako sú dátum, čas a teplota. Pre maximálne pohodlie a prehľad HD2020 generuje náhľady vytvorených animácií, vďaka čomu je možné vytvárať projekty bez nutnosti niekoľkonásobného testovania prostredníctvom LED panelu. Program obsahuje sadu nastavení, ktoré je potrebné nakonfigurovať pre správne zobrazenie animácie na LED displeji. Je potrebné nastaviť veľkosť displeja, stupeň jasu, nastaviť zobrazovaný obsah a animácie. Program je veľmi intuitívny a dokáže pracovať s všetkými bežnými formátmi ako sú JPG a BMP. Na tvorbu animácií môžete využiť aj externý software, ako napríklad Adobe Flash a následne importovať do programu.

Hlavné funkcie programu:

 • vytváranie a upravovanie projektov rozdelených do spotov (animácií) pre uľahčenie vykonávania neskorších zmien
 • možnosť nastavenia jasu LED displeja v závislosti od dní v týždni alebo napríklad podľa ročných období…
 • veľmi jednoduché vytváranie textu a grafických animácií
 • importovanie a spracovanie animácií vytvorených v iných programoch
 • rôzne druhy prechodov: automatické (cyklicky sa meniace), manuálne (zmena animácie na základe príkazu) a 24-hodinové (zmena animácie LED displeja podľa vopred nastaveného času)
 • možnosť vytvárať animácie pomocou veľmi efektných preddefinovaných prechodov s možnosťou náhľadu výslednej animácie
 • pridávanie špeciálnych sekvencií do animácie, ktoré zobrazujú parametre ako sú napríklad čas, dátum a teplota (možnosť nastavenia polohy informácií na displeji, veľkosť písma, a pozadie)
 • cena programu je zahrnutá v cene daného LED displeja

RGB Pylon

RGB Pylon softvér bol navrhnutý pre nastavovanie cien rôznych druhov produktov (predovšetkým pre využitie na čerpacích staniciach). Program umožňuje meniť cenu šiestich produktov, pričom jedna cena môže byť zostavená maximálne zo šiestich číslic a jednej čiarky. Cena sa zobrazuje na obidvoch stranách pylónu. Úroveň jasu displeja je možné nastaviť manuálne (priamo v programe) alebo môže byť nastavený automaticky podľa momentálnych svetelných podmienok (za pomoci integrovaného senzoru intenzity svetla).

Neviete aký produkt bude pre vás najvhodnejší?

Moje meno je Viliam Šiklóši a práve pre takéto situácie sa nachádzam na telefónom čísle +421 901 717 588, kde Vám poradím okamžite. 

Samozrejme môžete využiť aj elektronickú poštu siklosi@ravafol.sk kde mi môžete zaslať Vašu požiadavku s požiadavkou modelu, rozmerom, miestom montáže a termínom dodania. 

Následne Vám zašleme najlepšiu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás