LED panely

Vysoko kvalitné LED panely pre rôzne účely a využite. Reklamné LED panely s bežiacim textom sú dnes veľmi moderným spôsobom ako zvýšiť úroveň reklamy na vyššiu úroveň. 

LED reklama

LED reklama sa v súčasnosti dostáva do popredia záujmu vo všetkých segmentoch reklamy. Dôvodom je najmä nízka spotreba elektrickej energie u LED light oproti ostatným svetelným zdrojom.

LED reklamné tabule slúžia na zobrazovanie farebného pohyblivého obrazu najmä v exteriéroch a na veľkú pozorovaciu vzdialenosť. Svoje uplatnenie nájdu najmä v reklame, pri športových podujatiach, na koncertoch a podobne.

Svetelné panely

Reklama vo forme svetelných panelov je často žiadaná, je veľmi obľúbená a jedná sa o najbežnejší spôsob reklamy. Svetelné LED panely môžu byť jednostranné alebo obojstranné (svetelné výstrže) a ako materiál je použitý zvyčajne plastový alebo hliníkový profil. 

Čo je reklamná LED obrazovka?

LED obrazovky sú modernou technológiou, ktorá sa veľmi rozšírila. LED reklamné obrazovky majú veľa podôb a to ako veľkoplošné obrazovky, LED zobrazovače, LED display, LED billboardy, LED mantinely, multimediálne LED kocky, LED panely reklamné panely a ako ďalšie LED zobrazovacia veľkoplošná technika.

LED reklamné tabule

Atraktívna a pútavá prezentácia na podsvietených reklamných tabuliach iste zaujme návštevníkov vašej prevádzky.
LEDkový displej je jedinečnou technológiou pre zobrazenie informácií z informačných systémov. LED panely sú optimálne zobrazovače pre trvalý chod. Možno ich bez problémov využívať, ako v interiéroch, tak aj vo vonkajšom prostredí. Displej je zložený z malých modulov, ktoré sa vzájomne prepájajú, a možno z nich vytvoriť panel ľubovoľnej veľkosti.

Využitie

Informačné tabule na letiskách a staniciach

Zobrazovače na športových štadiónoch

reklamné panely

Dopravné svetla a značenie

Označenia núdzových východov

Svetlá na železničných priecestiach

Neviete aký LED panel bude pre Vás          najvhodnejší?

Moje meno je Michal Lipjansky a práve pre takéto situácie sa nachádzam na telefónom čísle +421 911 382 980, kde Vám poradím okamžite. Samozrejme môžete využiť aj elektronickú poštu lipjansky@vyrobasvetelnejreklamy.sk