Výroba svetelnej reklamy Čerpacia stanica SCORE – Nitra

Kompletný rebranding čerpacej stanice SCORE v Nitre