Svetelná reklama pre Cube - Bratislava

Výroba svetelnej výstrče pre Cube - Bratislava