Davos Krupina

Svetelná reklama - 3D logo na fasáde a na streche budovy a reklamný totem pre označenie prevádzky.