Hagehaus Veľký Krtíš

Svetelná reklama na fasáde budovy s vystúpeným písmom