Svetelný box iCover - Rakúsko

Výroba a montáž svetelného boxu kombinovaného so svetelnou výstrčou