Najlepšia Lekáreň

Svetelný lekárenský kríž a svetelná reklama pre Najlepšiu Lekáreň v Dolnom Kubíne.