OC Rakovník

Obklad  fasády dibondom, siluety a nápisy na fasáde.