OC Rakovník

Obklad fasády dibondom, siluety a nápisy na fasáde.