Planeo Elektro

Výroba a montáž svetelných reklám pre Planeo Elektro už niekoľko rokov.