Planeo Elektro

Výroba svetelných reklám a veľkoformátová tlač pre Planeo Elektro už niekoľko rokov. Pre značku Planeo dlhodobo zabezpečujeme reklamné vybavenie pobočiek na celom Slovensku.

Vyrábame a montujeme nielen externú reklamu – ako napríklad 3D svetelná reklama, svetelné reklamné boxy a obojstranné výstrče, ale aj reklamné interiérové polepy a svetelnú reklamu do vnútorných priestorov.

3D reklama

3D reklama predstavuje výrazný a dobre viditeľný typ reklamného nápisu, a to v svetelnom aj nesvetelnom prevedení. Môže sa jednať o samostatné 3D svetelné alebo nesvetelné písmená, alebo o tzv. kompozitnú kazetovú reklamu, ktorá je vyrobená z kompozitných materiálov.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledného efektu, a zároveň optimálnej energetickej úspory, používame v našich reklamách LED technológiu. Podľa umiestnenia reklamy býva použitá v kombinácií so súmrakovým spínačom alebo s časovačom.

Exteriérová reklama

Reklamné boxy, bannery a rôzne typy nápisov určené do exteriéru. Vďaka robustnejšiemu prevedeniu a použitiu materiálov vhodných do exteriéru tieto reklamy dobre odolajú aj náročným poveternostným podmienkam.

Interiérová reklama – retailové vybavenie

Reklamné dekoračné polepy, polepy výkladu, reklamné nápisy a reklamné či informačné tabule v obchode, navigačné prvky – firma Ravafol zabezpečuje kompletné vybavenie pre retailové prevádzky a obchodné reťazce.

Prezrite si aj ďalšie podobné referencie