Reding Tower, Bratislava

Aplikácia nápisu: “Reding tower”, čísiel na parkovisku a tabuliek z ACP