SUPER ZOO

Svetelný reklamný box, reklamný polep – reklama pre SUPER ZOO