SUPER ZOO

Svetelný reklamný box, reklamný polep - reklama pre SUPER ZOO