TIDLY SECURITY s.r.o. - Strelnica Banská Štiavnica