Čerpacia stanica RB MONT

Totem pre čerpaciu stanicu RB MONT s LED panelmi a ovládaním