3D svetelná reklama pre Farmárske potraviny Plavecké Podhradie

Farmárske potraviny - Plavecké Podhradie, svetelná reklama v 3D a LED panel