Reklamné vybavenie pre OC Děčín

Reklamné svetelné boxy, obklad boxov a vstupných portálov trespa doskami pre OC Děčín.