Svetelné boxy pre OC Campo di Martin

Výroba a montáž svetelných boxov, siluety a iná svetelná reklama